(c)KADOKAWA CORPORATION 2014,2015/「BAR 嫌われ野菜」製作委員会